Vhodná tvořítka k zalévání pokrmů do rosolu

    Nejvhodnější tvořítka pro zalévání pokrmů do rosolu jsou plechová, pocínovaná. Jednak jsou dobrým vodičem chladu, takže nám rosol do nich nalitý rychle tuhne, jednak se dá z nich ztuhlý obsah snadno vyklápět. Jsou dva druhy plechových tvořítek různých velikostí: jedna mají tvar hladký; v těch zejména vyniknou dekorativní ozdoby, a druhá jsou ozdobná, na příklad ve tvaru srnčího hřbetu, nebo menší tvořítka s hvězdicovitým dnem apod.

 

    Plechová tvořítka, z kterých chceme obsah vyklápět, nesmějí mít velké rozměry. Mohou být nejvýše dvoulitrová, neboť jinak by se nedal ztuhlý obsah z tvořítka snadno bez porušení vyklopit.

    Používáme-li k zalévání pokrmů do rosolu tvořítek větších, jako jsou pekáče apod., pak z nich obsah nevyklápíme, nýbrž nožem jednotlivé porce vykrajujeme a klademe je na talíř. Do takovýchto tvořítek zaléváme rosolem zejména ryby v porcích.

    Nemáme-li malá plechová pocínovaná tvořítka, zaléváme pokrmy rosolem přímo do hlubších skleněných kompotových misek nebo do porcelánových kelímků, tzv. kokotek. Z nich obsah nevyklápíme. Podáváme je přímo, s povrchem vkusně ozdobeným. Tato úprava je méně pracná a vyhovuje nejlépe zejména hospodyním.