Potírání pokrmů rosolem

    K tomuto účelu používáme studeného tekutého rosolu. Pokrmy, které chceme potírat rosolem, musí být předem dobře vychlazeny. Položíme je buď na síto, nebo na drátěnou podložku. Pracujeme pokud možno v chladu. Rosol nanášíme na pokrm štětcem a opakujeme to několikrát, tj. tak dlouho, až je pokrm úplně zakryt tenkou vrstvou rosolu. Po každém přetření rosolem dáme pokrm do chladu, aby nám nanesená vrstva rosolu dobře ztuhla. Teprve když ztuhne, můžeme pokrm znovu potřít rosolem.