Obložené mísy

    Vkusně upravená obložená mísa, zejména je-li jí dán úpravou ještě vhodný symbolický význam, upoutá na první pohled nejen ve studeném bufetu, ale zaujme také pozornost účastníků slavnostních událostí, recepcí i návštěvníků kuchařských výstav.

    Podle úpravy obložených mis se mnohdy posuzuje odborná zdatnost a vkus kuchaře, kuchařky i hospodyně.

    Má-li obložená mísa zapůsobit a splnit po všech stránkách své poslání, musíme nejen volit vhodnou mísu podle druhu pokrmu, který chceme upravit na mísu, ale také správně rozmístit pokrm na míse, vhodně volit podstavce, vkusně vybrat a umístit ozdoby – to vše jsou neméně důležité složky úpravy. O tom všem je bližší pojednání ve stati „Postup při úpravě studených pokrmů, mis apod.“

    Příklady obložených mis, které jsou uvedeny níže, mají být podnětem k tomu, aby ten, kdo má čas a chuť něco pěkného připravit, mohl svou fantazii a svůj vkus i dále v tomto směru rozvíjet.

    Také u mnohých receptů uvedených v této knize je konečná úprava pokrmů volena tak, aby odpovídala představě správné obložené mísy.