Jak uplatnit, kombinovat a v jakém množství podávat studené pokrmy

    Jak již bylo v mnohých statích této knihy zdůrazněno, můžeme pokrmy studené kuchyně mnohostranně uplatnit. Nejvíce jsou však studené pokrmy předkládány jako předkrm, jako studená večeře a velmi často tvoří také součást a doplněk jídel teplých.

    U jednotlivých receptů v knize je již vyznačeno, kdy je vhodně podáváme, přesto však, pro snadnější přehled, jev této části ještě alespoň popsán výběr nejvíce požadovaných studených jídel.