Rozpouštění tuhého rosolu

    Chceme-li tuhý rosol rozpustit, abychom ho mohli použít k zalévání pokrmů, k jejich potírání apod. musíme dodržet tento postup: Nádobu se ztuhlým rosolem postavíme buď nad páru, anebo do nádoby s horkou nebo vařící vodou. Rosolem jen lehce zamícháme, abychom ho zbytečně nezpěnili. Nikdy ho nesmíme postavit přímo na plotnu, neboť by se zkalil.

    Rosol se želatinou nebo rybí rosol nesmíme často rozpouštět, neboť i správným postupem při rozpouštění se zkalí a ztrácí rosolovací schopnost. U rosolu obyčejného, přírodního, není zapotřebí v tomto směru zvláštní opatrnosti.