Základní úpravy masa

    Všem způsobům úpravy mas je zapotřebí věnovat náležitou pozornost, neboť jedině správným postupem při kuchyňské úpravě se pokrm stane jakostní jak po stránce výživové, tak i po stránce chuťové.