Uložení mouky

    Mouka má být správně uložena v suché, chladné, ale větratelné místnosti. Dobře uložená mouka vydrží 2 až 3 roky. Stářím, zvláště však působením slunečního světla a za nepřístupu vzduchu mouka žlukne a přijímá známou osobitou chuť i pach.

    Je-li uložená mouka příliš vlhká, časem zkysne. Je-li mouka uložena ve vlhku, ztuchne. Ztuchnutím stoupá i její teplota, takže se v ní mohou vyvinout bakterie a plísně.

    Mouka přijímá ze vzduchu také vlhkost. Kromě vody přijímá snadno také cizí pachy; proto pozor při jejím přechovávání.

    Je známo, že se z čerstvě namleté mouky špatně peče. Mouka je vůbec i po rozemletí organismem živým, a proto nesmíme zapomenout, že také dýchá. Nesmíme se divit, že v době, kdy v polích klíčí zrno, také rozemletá mouka mění již své vlastnosti, a to může být i příčinou některých nezdarů při pečení.

    Nepříjemnou svízelí při uchování mouky je obilní mol. Je to drobný motýlek, který klade vajíčka do mouky, kterou se pak jeho housenka živí. Tato vajíčka si mouka přináší obyčejně již ze mlýna a pak se v mouce najednou objeví červi. Nepřipustíme-li, aby se housenky vyvinuly v motýlky, a odstraníme-li je včas, nemohou se další vyvinout. Proto je radno mouku hned z počátku často přesévat. Je to jediný prostředek, jimž se zabrání červivění mouky.