Zmražené potraviny

    Zmrazování potravin má nesmírný a mnohostranný význam pro kuchyň. Zde je dána možnost, aby zejména ovoce a zeleniny, jakož i ryby, masa apod., dostaly se celkem v neporušeném stavu, bez velkých ztrát důležitých živin do kuchyně, kde jsou zpracovány na pokrmy, v kteroukoli roční dobu. Protože tyto potraviny jsou ihned po sklizni, výlovu nebo zabití fixovány rychlým zmražením při nízkých teplotách, podrží si nejen původní vzhled a barvu, ale také původní chuť a hlavně biologickou hodnotu, rovnající se téměř hodnotě čerstvých potravin. Mají také tu velikou výhodu, že mnohé z nich jsou dodávány v polohotové kuchyňské úpravě, takže někdy stačí o mnoho kratší doba k dohotovení pokrmu, než je obvykle při čerstvých surovinách zapotřebí. Často, zejména u ovoce, stačí jen rozmražení před použitím. Zmražené potraviny jsou velmi choulostivé, a je třeba vědět, jak s nimi zacházet. Hlavně je nutné, neuchovávat je dlouho. V zimních mrazivých měsících nebo v chladničce je můžeme uchovat nejdéle do druhého dne. Rozmrznou-li nám zmražené potraviny, pak je musíme okamžitě spotřebovat, neboť se velmi rychle kazí.

    Pro přípravu studených pokrmů jsou vhodné skoro všechny zmražené potraviny, které se objevují na našich trzích.