Vejce

    Před použitím vejce nejdříve přezkoušíme, zda nejsou závadná, a to nejlépe prosvícením. Je-li obsah jasný a průsvitný, je vejce dobré. Nezávadnost také zjistíme, ponoříme-li vejce přibližně do 10 % roztoku kuchyňské soli, (tj. na 1 litr vody 10 dkg soli). Vajíčka klesající na dno jsou dobrá, špatná se vynořují na povrch.

    Čerstvá vejce uchováváme nejlépe na stojáncích, uložená špičkou dolů, a to v chladné, suché, a dobře větrané místnosti.