Brambory

    Brambory patří k našim nejdůležitějším potravinám. Ceníme si u nich nejen jejich výživné a o biologické hodnoty, ale také toho, že je lze upravovat nejrozmanitějšími způsoby po celý rok. Je ovšem nutné správně je ukládat a zacházet s nimi šetrně při kuchyňské úpravě, aby hodnotné látky, které jsou v nich obsažené, zůstaly co nejvíce zachovány.

 

Brambory se dělí

 a) podle dužniny na žlutomasé – lojovité, tj. ledvinky, rohlíčky a jim podobné, a na bělomasé, které jsou většinou moučnaté,

b) podle doby zrání na rané, polorané a pozdní.

 

    Pro úpravu studených pokrmů používáme ponejvíce bramborů vařených. Tu je velmi důležitou podmínkou, aby brambory byly správně vařené, aby nebyly převařené, neboť na tom je závislá jakost a vzhled salátů, k jejichž přípravě se jich hlavně užívá. I zde ovšem je nutno přihlížet k druhu brambor. K úpravě některých salátů se hodí lépe lojovité, tj. ledvinky a rohlíčky, u jiných salátů se zase uplatňují brambory moučné. K přípravě salátové kaše se nejlépe hodí brambory moučné.