Stahování velké zvěře

 Velkou zvěř stahujeme nejsnadněji takto: Srnce vyvrženého položíme hřbetem na stůl. Nejdříve nařízneme kůži na vnitřních stranách kýt, řez vedeme až k patní kosti zadních běhů a potom postupně kůži s kýt stahujeme; nepoužíváme však při tom nože. Chceme-li si ulehčit další stahování, můžeme zvěř pověsit za zadní běhy. Druhý řez vedeme od hrudního koše až k hlavě. Nyní nakrojíme kůži na vnitřní straně plecek a řez vedeme opět až k patní kosti předních běhů. Když jsme i zde kůži stáhli, je další stahování kůže s trupu již snadné. Stahujeme tak, že jednou rukou držíme kůži a druhou rukou tlačením na maso kůži stahujeme. Kůži pak stáhneme přes krk k hlavě a po proříznutí uší a odstranění parohů přetáhneme ji hladce přes hlavu až k tlamě.