Zmražené maso a drůbež

    Maso rozmrazujeme jen zvolna, neboť jedině tak můžeme uchovat co nejvíce šťávy obsahující bílkoviny. Teprve docela rozmraženého masa se buď vcelku, nebo děleného používá k další kuchyňské úpravě. Šťávy, která z rozmraženého masa vytekla, použijeme při dalším zpracování. Rovněž tak drůbež musíme rozmrazovat pozvolna. Pak ji teprve očistíme, vykucháme a použijeme ji k další kuchyňské úpravě, která se celkem neliší od úpravy čerstvého masa a drůbeže.