Trvanlivost a jakost sýrů

    Trvanlivost a jakost sýrů závisí na obsahu vody a tuku.

    Nejtrvanlivější jsou sýry bochníkové, jsou-li ovšem správně uskladněny.

    Při uskladňování sýrů dbejme, aby místnost byla suchá, chráněná před průvanem, a teplota v ní + 8 až 12 °C. Tvrdé sýry chráníme před vysycháním tak, že povrch potíráme slabě osolenou vodou a zakryjeme plátnem anebo ubrouskem namočeným v solném roztoku. Nakrojené plochy sýrů chráníme před vysycháním buď tím, že je nakrojenou částí položíme na mramorovou desku nebo pod., anebo je zakryjeme navlhčeným pergamenovým papírem, nebo čistou navlhčenou utěrkou. U sýrů vůbec, zvláště však měkkých a plísňových, dbáme, aby nepřezrály, neboť tím rozbřednou a vyvíjejí se v nich látky zdraví škodlivé.

    Bezvadné sýry nesmějí být přezrálé, mají mít pěkný vzhled, chuť příznačnou pro svůj druh a hlavně ovšem nesmějí v nich být červi.

    Tímto popisem nejsou vyčerpány všechny druhy sýrů u nás vyráběné nebo k nám dovážené. Nezapomínejme jen, že častější zařazení sýrů a tvarohu do našeho jídelníčku je po stránce výživy žádoucí a důležité.