Sýry uzené

     Salámové, oštěpek a parenica

    Salámový uzený sýr je původu italského. Je velmi chutný a některý druh lze dobře rozetřít na chlebíčky.

    Oštěpek i parenica jsou sýry pařené, uzené, vyráběné z ovčího mléka. Oštěpek má tvar vejčitý a po uzení zvláštní příchuť a zbarvení.

    Parenica je sýr tvaru dvou spirálových svitků z tenkých proužků sýřeniny. Svitky jsou obtočeny a staženy k sobě ozdobným řetízkem zhotoveným rovněž z pařené sýřeniny. Je méně uzený než oštěpek, a proto také méně trvanlivý. Obou těchto sýrů užíváme jako samostatného pokrmu.