II. jakost

 Kapr, lín, okoun. I maso těchto ryb je velmi dobré. Zejména kapr je v naší kuchyni nejznámější a nejoblíbenější rybou.

 Kapr patří do čeledi ryb kaprovitých. Rozeznáváme kapra šupinatého, zrcadlového neboli taranta (s ojedinělými velkými šupinami) a hladkého, který je úplně bez šupin. Také tvarem se některé druhy od sebe liší. Kapr žije v řekách a chová se v rybnících zejména na Třeboňsku. Průměrně dosahuje váhy 3 kg, vzácně pak přes 20 kg. Mladší kapři, vážící půl druhého, nejvýše 3 kg, mají chuť nejlepší. Maso mlíčňáků (samců) je jemnější než jikrnáčů (samiček). Říční kapr je lepší než kapr z rybníka. Rybniční kapři jsou dosti často cítit bahnem. Dáváme je proto na nějakou dobu do pramenité vody, a tím se bahnitá příchuť ztratí. Třou se od května do června.

 

Lín patří rovněž do čeledi ryb kaprovitých. Žije zejména v našich rybnících a v klidně tekoucích vodách. Dorůstá průměrně váhy 30 dkg, někdy i dvou kilogramů. Jeho maso je nejchutnější, váží-li 20 – 30 dkg. Tře se ponejvíce v červnu.

 

Okoun ostruhovitý patří do čeledi okounovitých ryb. Žije většinou v rybnících a dosahuje průměrně váhy 20 dkg, ojediněle až jednoho kilogramu. Nejchutnější maso má při váze do 25 dkg. Jeho šupiny se těžko odstraňují, proto je lépe, když jej spaříme horkou vodou a kůži stáhneme. Tře se ponejvíce koncem jara.