I. jakost

 Siven, pstruh, lipan, candát, štika, mník, hlavatka, losos, sumec, úhoř. Jsou-li tyto ryby zdravé, čerstvé a dobře upravené, má jejich maso výbornou chuť.

 Siven potoční a alpský patří mezi ryby lososovité a žije ponejvíce v chladných průzračných vodách, zejména v jezerech. Tyto ryby dosahují průměrné váhy 25 dkg, někdy však i přes jeden kilogram. Nejchutnější maso má siven vážící 25 – 35 dkg. Doba tření u obou druhů je říjen až listopad.

 

 Pstruh obecný je rovněž druh lososovitých ryb. Žije v nejčistších, kyslíkem bohatých vodách, jako jsou horské bystřiny, řeky a lesní potoky. Dosahuje průměrné váhy 30 dkg, ve vodách bohatých na potravu jeden kilogram i více. Pstruh vážící 20 – 30 dkg je nejchutnější. Doba tření je od října do prosince.

 

 Pstruh duhový je lososovitá ryba, žije hlavně v pstružních rybnících a ve vodách níže položených. Dosahuje průměrně váhy jednoho kilogramu. Maso je růžově zabarveno a při váze 50 dkg je nejchutnější. Doba tření bývá v jarních měsících.

 

 Lipan je rovněž lososovitá ryby, žijící v čistých, rychle tekoucích podhorských řekách. Dosahuje váhy průměrně 30, nejvýše 80 dkg. Nejchutnější maso má, váží-li 30 dkg. Tře se v měsíci dubnu až květnu.

 

 Candát obecný je druh okounovité ryby. Žije v řekách a rybnících s čistou vodou a dosahuje váhy průměrně 2 až 3 kg, ojediněle i přes 10 kg. Candát vážící 1 až 2 kg bývá nejchutnější. Tře se na jaře. Pod názvem fogoš rozumíme candáta, který je pěstován v Blatenském jezeře v Maďarsku.

 

 Štika patří do čeledi dravých ryb štikovitých. Žije v řekách a rybnících. Váží průměrně 2 až 3 kg, ve větších vodách, hlavně s bohatou potravou, dosahuje někdy váhy až 20 kg. Nejchutnější maso štik je z kusů těžkých jeden a půl až tři kilogramy. Tře se ponejvíce na počátku jara.

 

 Mník patří do čeledi ryb treskovitých. Žije hlavně v hlubších řekách a průtočných rybnících. Dosahuje až 1 kg váhy, vzácně až 6 kg. Celkem se podobá úhoři, hlavu má však širokou, podobající se žabí. Na spodním rtu má masitý vous. Váží-li asi kilogram, má maso velmi chutné. Tře se v zimních měsících.

 

 Hlavatka je lososovitá ryba, žijící v čistých vodách řek dunajské oblasti. Dosahuje váhy průměrně 4 kg, vzácně až do 30 kg. Je to nejcennější ryba slovenských řek. Váží-li hlavatka asi 5 kg, je její maso nejchutnější. Tře se v jarních měsících.

 

 Losos obecný je ryba v dnešní době u nás již velmi vzácná. Připlouvala k nám dříve hojněji Labem ze Severního moře v době tření. Průměrně váží asi 10 kg, ojediněle až 40 kg. Maso má růžové zabarvení a nejchutnější je, váží-li losos asi 10 kg. Velmi oblíbený je losos uzený. Losos konzervovaný ve vlastní šťávě se k nám dováží ze Sovětského svazu. Tře se v zimních měsících.

 

 Sumec je rybí dravec, který žije ve větších a hlubších řekách, někdy i ve větších rybnících. Dosahuje značné váhy, vzácně až 200 kg. Nejchutnější maso je z mladých sumců, nejvýše 5 kg těžkých. U starých, těžších, je maso velmi tuhé. Tře se v měsíci květnu až červnu.

 

 Úhoř žije v řekách i rybnících. Podle tvaru hlavy rozeznáváme dva druhy úhořů, a to úzkohlavé a širokohlavé. Úhoř dosahuje váhy jeden až osm kilogramů. Nejjemnější maso mají úhoři do dvou kilogramů. Velkou lahůdkou je úhoř marinovaný, dovážený z Itálie, a úhoř uzený, dovážený k nám z Polska. V našich sladkých vodách se úhoř nikdy nevytírá. Pohlavně dospělý táhne ze sladkých vod do moře, kde si nalezne vhodná místa ke tření. Mladí úhoři, tak zvaní monté, se chytají zpravidla při vstupu do ústí řek a dopravují se k nám v bednách zvláště k tomu zařízených, a nasazují se do našich řek.