Ryby sladkovodní

  Jakost rybího masa. Jakost masa ryb nezávisí jen na druhu ryby, ale mají na ni vliv mnozí jiní činitelé, na příklad potrava, druh vody, roční doba a tření. Důležité je také stáří, velikost a zdraví ryb. Dlouhé přechovávání ryb ve vodních nádržích ubírá rybímu masu na jakosti. Neméně důležité je, abychom rybu upravili ihned po zabití. Čerstvě zabitá a ihned upravená ryba má nejchutnější maso.