Mořské ryby zmrzlé a zmražené

Liší se od zmražených pouze tím, že byly zmraženy pouze na minus tři až čtyři stupně, aby přestály ve speciálních vozech dopravu do vnitrozemí. Prodávají se za ryby čerstvé a prakticky není již nutno zvláštním postupem je rozmrazovat.

Zmražené ryby jsou to ponejvíce ryby mořské, které se k nám dovážejí buď vcelku, anebo v řezích, zbavené již kostí, tzv. filé.