Úschova a doprava kaviáru

     Je-li kaviár plněn do menších skleněných kelímků hermeticky uzavřených, stačí uschovat jej v chladném, suchém místě. Otevřený však je nutno ihned spotřebovat. Plechové krabice s větším obsahem kaviáru uchováváme v chladničce. Načatý kaviár z takovýchto krabic je lépe přendat do skleněných nebo porcelánových nádob, zakrytých poklicí. I tak se musí bezpodmínečně uložit do chladničky a brzy spotřebovat, neboť snadno plesniví. Chutná-li kaviár ostře, nahořkle a nažlukle po tuku, nebo je-li cítit ztuchlinou, je již závadný a v tomto stavu i zdraví škodlivý. Nikdy nepoužívejme k nabírání kaviáru nebo k jeho zpracování kovových lžiček, nožů apod. Nejlépe se hodí náčiní ze dřeva, porcelánu a skla.

 

     Dopravuje-li se k nám kaviár ze Sovětského svazu, hlavně letadly, dává se v krabicích do beden a prokládá se ledem, aby neutrpěl na jakosti. Pro tento způsob dopravy se led plní do střev, která se po naplnění sváží na obou koncích a rozloží mezi krabice. Voda tak při tání ledu nemůže mezi krabice prosakovat.