Vadná drůbež

     Špatně zabitou anebo uhynulou drůbež poznáme podle několika příznaků. Barva masa této drůbeže je nápadně růžová a někdy načervenalá. Věnujme zejména pozornost voleti, neboť v něm při špatné přípravě drůbeže před zabíjením (a také při nedokonalém uskladnění drůbeže zabité) zbytky potravy kvasí, čímž kůže a maso okolo volete nabývá často zelenavého až modravého zabarvení. Zapařená drůbež má kůži navlhlou, bez lesku, a zejména pod křídly nebo mezi stehny je zelenavě až šedomodře zbarvena. Taková drůbež často zapáchá a maso je nahořklé. U této drůbeže bývá také prsní sádlo zbarvené do zelena a zapáchá. Nemáme-li jistotu, o jakou závadu u drůbeže vlastně jde, je nejlépe, podrobíme-li ji veterinárně zdravotní prohlídce, aby odborník rozhodl, je-li takováto drůbež poživatelná celá nebo aspoň zbytek po odstranění vnitřností. Jsou-li totiž hnilobou napadeny jen vnitřnosti, lze někdy drůbeže ještě použít. To však záleží na rozpoznání příčiny (event. nemoci) a může to posoudit jen odborník – veterinární lékař, který při obvodech ONV je pověřen dozorem nad potravinami a surovinami živočišného původu a který provede ihned na místě zdravotní opatření.