Podstavce

    Vzhled studených mís je daleko působivější, je-li hlavní pokrm zdůrazněn tím, že jej upravíme více do výšky než do šířky. Používáme k tomu podstavce, který jako dekorativní pomůcka pomáhá vytvořit ladné tvary studené mísy. Zejména u mis hlubších nám podstavec umožňuje pozvednout pokrmu na něj rozložený, čímž se více uplatní hlavní pokrm.

    Používáme však výhradně podstavců takových, aby zároveň byly vhodnou přílohou upraveného pokrmu. Podstavce, které byly dříve zhotovovány z rýžové moučky, tragantu a podobných surovin a byly nepoživatelné, v dnešní době vyřazujeme jako zbytečné.

    Dále musíme dbát, aby podstavce byly zhotoveny z takového materiálu, který dobře drží pohromadě, neboť jinak by při zatížení, tj. při obložení hlavním pokrmem, ztratily tvar.

    Podstavce zhotovujeme z chleba, z různých speciálních salátů, rosolů a někdy také z ledu.