Materiál potřebný k dekorativním ozdobám

    Zde se uplatňuje hlavně barva materiálu, proto dbejme, aby jeho zabarvení bylo co nejvýraznější.